Nie każdy związek przetrwa próbę czasu. Nie wiąż się z papierosem.

Rozpoznanie

We wczesnych stadiach rak płuca może nie dawać jakichkolwiek objawów. Niektóre przypadki wykrywane są przypadkowo podczas wykonywania u pacjenta badania rentgenowskiego bądź CT płuc z zupełnie innych wskazań. Nie istnieją takie objawy, które byłyby specyficzne i pojawiały się wyłącznie w raku płuca.

Najczęściej występujące objawy to:

 • Kaszel – większość osób, u których doszło do rozwoju raka płuca, jest lub było palaczami i występowanie u nich kaszlu jest zjawiskiem powszechnym. Jednak pojawienie się kaszlu lub zmiana charakteru dotychczas występującego kaszlu jest zawsze objawem niepokojącym. Rak płuca może stanowić przyczynę kaszlu, ponieważ dochodzi do podrażnienia ścian i nabłonka wyściełającego drogi oddechowe;
 • Duszność – pojawia się na skutek przewlekłego zapalenia oskrzeli oraz rozedmy, powstających w następstwie palenia papierosów. W przypadku raka płuca duszność może mieć kilka przyczyn: rozrastający guz może blokować całkowicie albo częściowo światło jednego z głównych oskrzeli, co może prowadzić do niedodmy i powstania zakażenia w części płuc. Raki płuca, które są związane z nabłonkiem wyściełającym mogą sprzyjać gromadzeniu się płynu w przestrzeni jamy opłucnej – nosi to nazwę wysięku opłucnowego. Jeżeli gromadzi się duża objętość tego płynu, dochodzi do ucisku na płuco, a to stanowi przyczynę powstania duszności;
 • Odksztuszanie wydzieliny z zawartością krwi (krwioplucie);
 • Nawracające i uporczywie utrzymujące się infekcje w obrębie klatki piersiowej;
 • Uczucie zmęczenia;
 • Świszczący oddech – niekiedy, rak płuca powoduje zwężenie jednego z głównych oskrzeli lub tchawicy, czego skutkiem jest powstawanie szczególnego typu dźwięku, noszącego nazwę stridor;
 • Niezamierzona utrata masy ciała – utrata masy ciała wynosząca około 6 kilogramów występuje u ponad połowy pacjentów cierpiących z powodu raka płuca;
 • Długotrwała chrypka;
 • Bóle w klatce piersiowej lub barkach – uporczywie utrzymujące się lub nasilające bóle, pochodzące z obszaru klatki piersiowej, mogą być efektem naciekania przez raka płuca ściany klatki piersiowej, żeber lub kręgosłupa. Niekiedy rak płuca rozwija się w szczytach płuc, powodując powstanie dolegliwości bólowych zlokalizowanych w okolicy barku.

Rzadziej występujące objawy to:

 • Zespół żyły głównej górnej – pojawia się wówczas, gdy dochodzi do zahamowania przepływu krwi w tej żyle. Żyła główna górna stanowi główne naczynie krwionośne odprowadzające krew żylną z obszaru głowy oraz kończyn górnych do serca. Jeśli dojdzie do jej zablokowania, zalegająca w obszarze głowy i kończyn dolnych krew powoduje powstawanie w nich obrzęków. W konsekwencji może to wywołać bóle głowy i nieprzyjemne uczucie przepełnienia krwią i obrzmienia twarzy;
 • Zespół paranowotworowy – niektóre guzy wytwarzają hormony i związki chemiczne, które powodują powstawanie różnorodnych objawów w normalnych warunkach niekojarzonych z rakiem płuca. Tego rodzaju objawy noszą nazwę zespołu paranowotworowego. Najczęstszym z nich jest łagodnego stopnia osłabienie mięśni, mogą pojawić się również inne objawy neurologiczne.

www.niezpapierosem.pl