Nie każdy związek przetrwa próbę czasu. Nie wiąż się z papierosem.

PROFILAKTYKA

Badania wykonywane w przypadku raka płuca można w przybliżeniu podzielić można na:

  • Badania, które zwykle przeprowadza się w celu ustalenia rozpoznania (badania diagnostyczne);
  • Badania, które przeprowadza się w celu stwierdzenia, jakie jest stadium choroby, czyli określenia stopnia zaawansowania procesu nowotworowego.

Pewne rodzaje badań wykonuje się jednak zarówno w celach diagnostycznych, jak i w celu oceny stopnia zaawansowania raka płuca.

Większość pacjentów z podejrzeniem raka płuca jest odsyłanych do specjalisty chorób płuc w celu przeprowadzenia dalszych badań i ewentualnego potwierdzenia diagnozy. Podczas pierwszej wizyty lekarz przeprowadza wywiad oraz badanie kliniczne. Zaleca także badanie rentgenowskie klatki piersiowej, jeśli już wcześniej nie zostało ono wykonane. Badanie takie może dostarczyć informacji, która część płuca jest zajęta procesem nowotworowym. Przy podejrzeniu raka płuca zwykle wykonuje się również badanie klatki piersiowej i obszaru jamy brzusznej metodą tomografii komputerowej (CT). Ma to na celu uzyskanie dodatkowych informacji na temat lokalizacji guza nowotworowego oraz zorientowanie się co do stopnia rozprzestrzenienia przerzutów raka.

Zazwyczaj postawienie diagnozy raka płuca wymaga wykonania biopsji (pobranie niewielkiego fragmentu tkanki w celu postawienia diagnozy). Oprócz potwierdzenia rozpoznania dzięki biopsji można ustalić typ raka płuca. Jest to ważne z punktu widzenia dobrania rodzaju terapii.

Biopsję wykonuje się najczęściej podczas bronchoskopii lub pod kontrolą obrazu uzyskiwanego dzięki metodzie tomografii komputerowej (CT).

Najczęściej wykonywane badania służące diagnozowaniu i ocenie stopnia zaawansowania raka płuca:

  • Obrazowanie metodą tomografii komputerowej (CT – Computed Tomography) – skany uzyskiwane podczas badania tą metodą pozwalają na utworzenie trójwymiarowego obrazu wewnątrz ciała. Oprócz informacji o lokalizacji guza w płucu skan CT często dostarcza danych o zakresie rozprzestrzeniania się nowotworu, a także o ewentualnych przerzutach do innych części ciała;
  • Biopsja wykonywana pod kontrolą obrazu CT – badanie to wykonuje się przy zastosowaniu tomografu komputerowego. Biopsja z użyciem CT może być przeprowadzana w celu dokonania pobrania wycinka masy guza zlokalizowanego w płucu lub z błony opłucnej pokrywającej płuco, jeśli jest ona pogrubiała i zachodzi podejrzenie wytworzenia się tam guza nowotworowego. Obrazowanie z użyciem tomografu komputerowego służy identyfikacji najlepszego miejsca do pobrania wycinka drogą biopsji. Dość powszechnym zjawiskiem po wykonaniu biopsji jest pojawienie się niewielkiej odmy opłucnowej i może w ogóle nie wymagać zastosowania jakiegokolwiek postępowania leczniczego;
  • Bronchoskopia – badanie z użyciem bronchoskopii polega na wprowadzeniu instrumentu stanowiącego rodzaj cienkiego, giętkiego teleskopu przez jamę nosową lub jamę ustną do tchawicy i dalej – do płuc. Pozwala to lekarzowi na obserwację wewnętrznej struktury oskrzelików oraz pobranie próbek w celu poddania ich analizie laboratoryjnej.

Bardziej specjalistyczne badania służące diagnozowaniu i ocenie stopnia zaawansowania choroby:

  • Obrazowanie metodą PET jest stosowane w celu określenia stopnia rozprzestrzenienia się nowotworu. Wszystkie komórki i tkanki organizmu zużywają w cyklu przemian metabolicznych i procesów energetycznych glukozę pozyskiwaną ze spożywanych pokarmów. Obrazowanie metodą PET wykorzystuje fakt, że różne tkanki zużywają glukozę w różnym tempie. Komórki nowotworowe, z których zbudowany jest guz, często zużywają ją szybciej niż sąsiadujące z nim tkanki, dlatego w badaniu ukazują się jako obszar wzmożonej aktywności, czyli tzw. gorące pola. Dzięki skanom PET uzyskuje się obraz nie tylko guza pierwotnego, lecz także wszelkich przerzutów, do których doszło w organizmie – wyjątek stanowi mózg i serce. Dzieje się tak dlatego, że mózg i mięsień sercowy nieustannie bardzo intensywnie pracują, zużywając stale glukozę, tak więc w badaniu PET ukazują się jako obszary o dużej aktywności. Jeżeli lekarze spodziewają się przerzutów nowotworowych w mózgu, zlecają jego obrazowanie metodą CT lub MRI;
  • Obrazowanie metodą ultrasonografii – technika ultrasonografii wykorzystuje fale dźwiękowe w celu obserwacji tkanek wewnątrz ciała;
  • Obrazowanie metodą MRI – badanie metodą MRI można wykorzystać do obrazowania różnych części ciała, jednak w przypadku pacjentów chorych na raka płuca najczęściej zachodzi potrzeba uzyskania skanów mózgu, rdzenia kręgowego i niekiedy również kości;
  • Obrazowanie kości przy użyciu izotopów – wymaga dożylnego wstrzyknięcia płynu zawierającego czynnik radioaktywny (radionuklid). Następnie po upływie kilku godzin, dokonuje się obrazowania całego szkieletu, stosując aparaturę zwaną gamma kamerą. Znaczniki radionuklidowe przemieszczają się wraz z prądem krwi i koncentrują w kościach, zwłaszcza w obszarach o wzmożonej aktywności. Takie miejsca są nazywane „gorącymi polami”. Mogą w nich występować nie tylko przerzuty nowotworów do kości, ale też zmiany świadczące o reumatoidalnym zapaleniu stawów lub świeże złamania.

www.niezpapierosem.pl