Nie każdy związek przetrwa próbę czasu. Nie wiąż się z papierosem.

Czynniki ryzyka

  • Wiek – ryzyko rozwoju raka płuca wzrasta wraz z wiekiem; nowotwór ten rzadko występuje u osób poniżej 50 roku życia;
  • Palenie papierosów – około dziewięć na dziesięć osób, u których doszło do rozwoju tego nowotworu, jest palaczami lub było nimi w przeszłości;
  • Palenie bierne – jeżeli osoba niepaląca jest małżonkiem/małżonką osoby palącej papierosy, to ryzyko powstania u niej tego nowotworu jest do 30% większe niż w przypadku osoby pozostającej w związku małżeńskim z kimś niepalącym;
  • Ekspozycja na szkodliwe substancje, min. azbest (osoby narażone na działanie tej substancji umierają na raka płuca 7 razy częściej niż pozostała część populacji), radon i związki chemiczne zawierające karcynogeny, takie jak uran, nikiel, arsen, cynk, węglowodory policykliczne i chrom;
  • Zanieczyszczenie powietrza i spaliny z silników;
  • Historia zachorowań na raka płuca w rodzinie – jeżeli w przeszłości wystąpił w rodzinie rak płuc, to jej członkowie znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka rozwoju kolejnego nowotworu, jednak do chwili obecnej nie udało się wyodrębnić żadnego specyficznego genu, który byłby skojarzony z rakiem płuc;
  • Zbliznowacenia powstałe na skutek naświetleń obszaru klatki piersiowej – uważa się, że u osób, u których na skutek naświetleń klatki piersiowej doszło do zbliznowaceń w obrębie płuc, ryzyko wystąpienia raka płuca może być§ zwiększone. Niektóre złośliwe nowotwory płuc prawdopodobnie biorą swój początek z obszarów starych blizn obecnych w obrębie płuc. Pacjenci cierpiący na zwłóknienie płuc wydają się szczególnie podatni na rozwój raka płuca, zwłaszcza jeżeli są dodatkowo obciążeni ryzykiem wynikającym z palenia tytoniu.

www.niezpapierosem.pl