Nie każdy związek przetrwa próbę czasu. Nie wiąż się z papierosem.

Choroba

Rak płuca uchodzi za jednego z najgorszych nowotworów. Wynika to przed wszystkim z jego historii naturalnej: objawy – jeśli występują – pojawiają się późno i są mało specyficzne. Leczenie, ze względu na uwarunkowania anatomiczne i z reguły późne rozpoznawanie choroby, jest trudne i nie przynosi zadowalających rezultatów. Wiele osób lekceważy główny czynnik ryzyka raka płuca – palenie tytoniu. Według danych z 2008 r. aż 29,7% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe, stanowią zachorowania na raka płuca. Kilkakrotnie częściej zapadają na niego mężczyźni niż kobiety. Jest pierwszym pod względem umieralności z powodu chorób nowotworowych wśród mężczyzn i kobiet. Rak płuca jest guzem złośliwym, który powstaje w obrębie płuc i często początkowo ogranicza się do jednego płuca, jednak ostatecznie rozprzestrzenia się na inne części ciała. Nowotwory złośliwe płuc często dają przerzuty do węzłów chłonnych zlokalizowanych u podstawy szyi (należy zwracać uwagę, czy nie powiększyły się węzły nadobojczykowe oraz węzły szyjne). Większość raków płuc rozrasta się z komórek wyścielających oskrzela i nosi nazwę raków oskrzela lub raków oskrzelopochodnych.

Nowotwory płuc mogą być zmianami, które mają swój początek w płucach (pierwotne nowotwory płuc) lub też zmianami, które rozprzestrzeniły się do płuc z innych miejsc w organizmie (wtórne nowotwory płuc, przerzuty).

Pierwotne złośliwe nowotwory płuc dzielą się na dwie grupy:

  • niedrobnokomórkowy rak płuca;
  • drobnokomórkowy rak płuca.

Niedrobnokomórkowy rak płuca obejmuje około 80% przypadków raka płuca, a rak drobnokomórkowy pozostałe 20%. Lekarze dokonali podziału na wspomniane dwie grupy, ponieważ doświadczenie kliniczne wykazało, że zachowują się one w różny sposób i odmiennie reagują na zastosowane leczenie.

Niedrobnokomórkowy rak płuca jest zwykle dzielony na trzy różne postacie, w zależności od swojego wyglądu mikroskopowego. Tymi trzema postaciami są:

  • rak płaskonabłonkowy – jest najczęściej występującym typem raka niedrobnokomórkowego, jest zazwyczaj skutkiem palenia papierosów i zwykle ma swój początek w komórkach, z których jest zbudowany nabłonek wyścielający drogi oddechowe o większej średnicy oskrzela. Dlatego jest często obserwowany w środkowej części płuc w obrębie jednego z większych oskrzeli;
  • gruczolakorak – rozwija się z komórek gruczołowych zlokalizowanych w nabłonku wyścielającym drogi oddechowe. Gruczolakoraki często rozwijają się w zewnętrznej przestrzeni płuca i niekiedy już na wczesnym etapie mogą dawać przerzuty do węzłów chłonnych lub innych miejsc w organizmie. Wśród osób, u których pojawił się gruczolakorak, często dochodzi do rozwoju szczególnej postaci raka wywodzącej się z komórek nabłonka – raka oskrzelikowo–pęcherzykowego. Rak oskrzelikowo–pęcherzykowy rozwija się zazwyczaj na obrzeżu płuca w pęcherzykach płucnych. Generalnie guzy te rozwijają się powoli i początkowo nie dają wyraźnych objawów co sprawia, że w momencie wykrycia mają już dość znaczne rozmiary;
  • rak wielkokomórkowy – stanowi on około 10% wszystkich przypadków nowotworów płuc. Rak wielkokomórkowy jest zazwyczaj stwierdzany u palaczy; większość§ guzów wzrasta w kierunku dystalnym, ku brzegowi płuc.

Około jeden na pięć przypadków raka płuca jest spowodowany rakiem drobnokomórkowym. Ten typ rak zawdzięcza swoją nazwę temu, że jego komórki obserwowane pod mikroskopem mają małe rozmiary i są w znacznym stopniu wypełnione znajdującymi się w nich jądrami komórkowymi. Przyczyną powstawania prawie wszystkich postaci raka drobnokomórkowego jest palenie tytoniu.

Inne typy guzów nowotworowych płuc to: hamartoma (typ guza o charakterze łagodnym) i rakowiaki (stanowią rzadką postać guza pojawiającego się w różnych miejscach organizmu, w tym także w płucach, należą one do rodziny guzów neuroendokrynnych, dzielą się na typowe i atypowe, w zależności od ich wyglądu mikroskopowego).

www.niezpapierosem.pl