Nie każdy związek przetrwa próbę czasu. Nie wiąż się z papierosem.

MAM HAKA NA RAKA

Mam Haka na Raka„Mam Haka na Raka” to program skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Istotą programu „Mam Haka na Raka” jest zaangażowanie młodzieży w proces edukacyjny dotyczący możliwości profilaktyki nowotworowej. Głównym zadaniem postawionym przed młodymi ludźmi jest zorganizowanie działań lokalnych oraz zaprojektowanie kampanii społecznej, której odbiorcami będą ich bliscy. Celem programu jest wykształcenie w polskim społeczeństwie postaw prozdrowotnych, a także zmiana nastawienia Polaków wobec chorób nowotworowych: sprawienie, by przestali uciekać od problemu, a zamiast tego zapobiegali chorobie poprzez odpowiednią profilaktykę.

W pierwszym etapie „Mam Haka na Raka” członkowie zespołów, które przystąpiły do programu, zapoznają się z podstawowymi informacjami na temat profilaktyki i leczenia nowotworów. Następnie zdobytą wiedzę przekazują jak największej liczbie osób, nie tylko w swojej szkole, ale także w swoim środowisku lokalnym, m.in. przeprowadzając wykłady, tworząc plakaty, ulotki, organizując koncerty czy zbiórki maskotek. Całą dokumentację z przeprowadzonych działań zespoły przesyłają w formie sprawozdania do Biura Organizacyjnego.

Drugi etap programu rozpoczyna Warsztat Kreatywny, na który zapraszane są najbardziej aktywne drużyny. W czwartej edycji programu Warsztat Kreatywny po raz pierwszy odbył się online. Młodzież wzięła udział w sesji wykładów prowadzonych przez specjalistów z dziedzin marketingu i PR. Uczniowie poznali tajniki tworzenia kampanii społecznych, a zdobytą wiedzę wykorzystali do zaprojektowania kampanii społecznej zachęcającej do zmiany postaw i zachowań wśród młodych ludzi, którzy sięgają po papierosy. Zgłoszone przez nich pomysły wzięły udział w konkursie „Znajdź Haka na Raka”. Autorzy najlepszego pomysłu na kampanię, a tym samym zwycięzcy całego programu, zostali wyłonieni podczas uroczystej Gali Finałowej w Warszawie, na którą zaproszone zostały wszystkie zespoły, które nadesłały projekty . Laureaci zdobyli cenne nagrody nie tylko dla siebie, ale również dla swojej szkoły. Ponadto ich pomysł został opracowany przez agencję reklamową i zaprezentowany całej Polsce w postaci ogólnokrajowej kampanii społecznej.

www.niezpapierosem.pl