Nie każdy związek przetrwa próbę czasu. Nie wiąż się z papierosem.

PARTNERZY

Fabryka Komunikacji Społecznej Fabryka Komunikacji Społecznej została założona w 2003 roku przez osoby związane od początku z Fundacją Komunikacji Społecznej i działa zgodnie z wartościami i standardami przez nią wypracowanymi . Fabryka Komunikacji Społecznej to niezależny podmiot prawny zajmujący się tworzeniem strategii komunikacji w oparciu o analizę zachowań społeczno–rynkowych oraz realizacją kampanii o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, służącym trwałej zmianie postaw społecznych, głównie w obszarach zdrowia, bezpieczeństwa i walki z wykluczeniem społecznym. Od momentu powstania Fabryka Komunikacji Społecznej przeprowadziła ponad 60 ogólnopolskich kampanii społecznych, ostatnio między innymi „Nie jedź na kacu. Włącz myślenie.” dla Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz kampanię komunikacyjną Europejskiego Roku Wolontariatu 2011.

Więcej informacji na: www.fks.com.pl

Fundacja Komunikacji Społecznej Fundacja Komunikacji Społecznej to organizacja pozarządowa, której misją jest wprowadzanie dobrej i odpowiedzialnej komunikacji jako podstawowego warunku zgody, współpracy i zrozumienia niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Cele Fundacji to podnoszenie jakości komunikacji społecznej w Polsce poprzez profesjonalizację marketingu społecznego i tworzenie warunków współpracy organizacji pozarządowych, mediów i biznesu. Wszystkie programy Fundacji są prowadzone z inicjatywy Fundacji lub w partnerstwie z innymi organizacjami. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów, Rady oraz Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za sprawowanie funkcji w tych organach. Tworzeniem strategii komunikacji i realizacją kampanii społecznych na zlecenie innych podmiotów zajmuje się Fabryka Komunikacji Społecznej, która jest stałym sponsorem Fundacji finansującym koszty biura i telefonów.

Więcej informacji na: www.fks.org.pl

Studio Zielony Pomidor Studio Zielony Pomidor działa na rynku od listopada 2008 roku. W tym dość krótkim okresie czasu zrealizowało kilkanaście reklam, rozpoczęło koprodukcję 20 minutowego filmu animowanego pt. „Świteź”, przeprowadziło development animowanego filmu pełnometrażowego pt. „Minuscule feature” oraz rozpoczęło preprodukcję serialu „Minuscule series 2”. Zajmuje się produkcją reklam, filmów i seriali.

Więcej informacji na: www.zielonypomidor.com

discipline Media Group discipline Media Group (kreacja www)

discipline Media Group to firma od 10 lat rozwijająca swoje kompetencje w zakresie strategii i narzędzi internetowych, oferując swoim klientom najlepsze rozwiązania. Klienci firmy cenią sobie  dużą elastyczność, indywidualne traktowanie oraz pełne oddanie zespołu przy realizacji ich projektów. Dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi, długotrwałe relacje z firmą zbudowały sobie takie marki jak: Nestle Polska, Kompania Piwowarska,  UPC, Abbott Laboratories, Triumph–International, Hill & Knowlton, Radio ESKA, Unilever, Hortex, Bouygues Immobilier.

Więcej informacji na: www.discipline.pl

www.niezpapierosem.pl